Doelstelling

Ontstaansgeschiedenis

In maart 2011 werd de Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten opgericht, met als doel de eigenaren en beheerders van monumentale historische kerken in Nederland een helpende hand te bieden bij restauratie- en onderhoudskosten van in- en exterieur van het gebouw. Onder interieur valt ook het historisch kerkmeubilair, dat een rol speelt of heeft gespeeld bij bepaalde onderdelen van de eredienst of viering.

Maar al te vaak wordt het historisch belang van dergelijke interieuronderdelen onderschat.

Landelijk gezien zijn tientallen stichtingen actief in de zorg voor monumentale kerkgebouwen. Vele hiervan zijn opgericht voor het behoud van specifiek één gebouw, of gericht op een bepaalde regio of provincie.
Een overkoepelende stichting die openstaat voor alle oude kerken samen, ongeacht kerkelijke richting, ontbrak. In die leemte wil onze stichting voorzien.

Doelstelling
De Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten biedt financiële steun aan kerkelijke gemeenten en parochies, verkregen door donaties, erfstellingen en legaten. De stichting wil zich ervoor inzetten dat historische kerken met hun monumentale interieurs voor de toekomst bewaard blijven, maar kan dit niet zonder financiële ondersteuning. Elders op deze website kunt u zich aanmelden tot donateur – wij hebben u heel hard nodig!