Subsidie aanvragen

U staat als kerkelijke gemeente of parochie voor een grote restauratie, of wilt voor een onderdeel van uw kerkinterieur een subsidieverzoek indienen. Dan bent u bij ons aan het goede adres.

Als stichting vragen we u ons een email te sturen met de volgende informatie:

  • om welke gemeente gaat het
  • voor welk project wilt u een subsidie indienen (graag toelichten met foto’s)
  • hoeveel geld is nodig voor de restauratie (offerte bijsluiten)
  • hoe denkt u dit te gaan financiëren (zijn er andere fondsen die u heeft aangeschreven? Gaat u een actie op touw zetten om geld te werven?)
  • welk aandeel in de restauratie kunt u zelf betalen?

U kunt dit mailen aan info@behoudkerkelijkemonumenten.nl  en vergeet niet verdere contactgegevens toe te voegen, zoals van de projectleider, een penningmeester, of andere betrokkenen. Zo kunnen we contact met u opnemen, mochten er verder nog vragen zijn.

Zo’n drie keer per jaar worden subsidieverzoeken in behandeling genomen. In principe zou het dus nooit langer dan vier maanden duren voordat u uitsluitsel van ons krijgt.

We zien uw aanvragen met belangstelling tegemoet.