Donateur worden

Word donateur van de Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten!

Zonder uw financiële ondersteuning kunnen wij onze doelstellingen niet uitvoeren. U kunt donateur worden van onze stichting door middel van een jaarlijkse donatie van minimaal €25, of een donateurschap voor het leven, door € 1000 in ééns over te maken. Ook kunt u ons via een testament bijvoorbeeld mede-erfgenaam maken.

Testament
Via de notaris kunt u regelen dat onze stichting in uw testament wordt opgenomen. Dat kan op twee manieren: door de stichting (mede-)erfgenaam te maken kan een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan de stichting toevallen, na aftrek van eventuele schulden. Als tweede mogelijkheid kunt u kiezen voor een legaat: dan staat in het testament precies omschreven hoeveel geld u de stichting nalaat.

Culturele ANBI
Onze stichting is een culturele ANBI: dit betekent dat u uw gift van de belasting af mag trekken, en deze gift voor uw aftrek bovendien mag verhogen met 25%. Op de site van de Belastingdienst kunt u meer over de voorwaarden lezen, of neemt u even contact op met uw financieel adviseur.

Wij staan bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 850 397 844.

Contact met onze donateurs!
Minimaal tweemaal per jaar krijgt u van ons een nieuwsbrief met een overzicht van de activiteiten van de afgelopen tijd. Ook willen we in de toekomst bijzondere excursies gaan organiseren, bijvoorbeeld naar een kerk die op dat moment gerestaureerd wordt, waarbij onze donateurs een speciale uitleg krijgen over het restauratieproces.

We blijven graag met u in contact!

Hoe meldt u zich aan?
U kunt u aanmelden door ons een email te sturen via info@behoudkerkelijkemonumenten.nl

Wij zullen u dan vragen om uw contactgegevens, en daarnaast mag u een welkomsgeschenk uitkiezen. Donateur wordt u al voor een minimumbedrag van €25,- per jaar. Het donateurschap is jaarlijks opzegbaar.