Historische Kerken in Nederland

Erfgoed van onschatbare waarde!

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten, waarvan 4191 historische kerkgebouwen.
Al deze gebouwen zijn tastbare getuigen van onze geschiedenis. Vaak behoren kerken tot de oudste gebouwen in een dorp of stad en bepalen ze het silhouet van een plaats.
De kerken behoren daarnaast ook nog eens tot ons religieus erfgoed. In veel van deze historische gebouwen worden nog erediensten gehouden, en ze vervullen vaak een culturele functie in stad of dorp. Ook zijn het toeristische trekpleisters van formaat.

Sterke verbondenheid
Pas als je iets moet missen, realiseer je je wat het echt voor je betekende. Zo gaat het ook vaak met kerken. Allemaal hebben we de brand in de Nôtre Dame van april 2019 nog op ons netvlies staan. Het was wereldnieuws, niet alleen de brand zelf, maar ook de golf aan emoties die het mogelijke verlies van deze kerk bij mensen losmaakte.

Deze sterke verbondenheid bleek ook dichterbij huis, na de verwoestende brand in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Hoogmade, een brand die de kerk bijna geheel in de as legde: ‘Brand in kerk snijdt Hoogmade door de ziel’, kopte het NOS-journaal op 4 november 2019.
Beiden berichtgevingen lieten onmiskenbaar zien dat een kerk veel meer is dan een stenen gebouw: het is een kunsthistorisch en religieus monument van niet te schatten waarde, dat een belangrijke plaats in ons leven inneemt, ook in deze tijd van ontkerkelijking.

Zware last voor de beheerders
De realiteit is dat een op de vijf kerken in Nederland niet meer als kerk in gebruik is. (Trouw, 29 juni 2019). De gebouwen vormen een steeds zwaardere last voor de beheerders: hoge onderhouds- en verwarmingskosten, tegenover teruglopende kerkgang door vergrijzing en ontkerkelijking, waardoor met minder mensen de enorme kosten opgebracht moeten worden. Voor historische kerkgebouwen komen daar nog eens extra restauratielasten bij, die niet volledig door de rijksoverheid worden gesubsidieerd.
Een deel van de kosten zal altijd door de gemeente en de kerkelijke instantie zelf gedragen moeten worden. Het is voor vele kerkbesturen simpelweg niet meer op te brengen.

En juist daar wil onze stichting de helpende hand bieden!